×
0553 038 01 63
Hakkımızda

Seleda Gübre, biyogaz tesisinden elde ettiği kompost kaynaklı katı ve sıvı organik ve organomineral ürünleriyle Türk tarımına hizmet etmek üzere kurulmuş ve 2018 yılında üretim hayatına başlamıştır. Kırklareli Babaeski ilçesinde 200.000 m2’lik alanda bulunan Avrupa’nın en büyük entegre biyogaz gübre tesisinin bir bölümü olan Seleda Gübre, yıllık 60.000 ton granül ve 60.000 ton sıvı üretim kapasitesine sahiptir. %100 yerli ve milli olan tesisin tüm ekipmanları Seleda Teknoloji ekibi tarafından Eskişehir’de üretilmiştir.

 

Gübrelerimiz Hakkında:

 

Ürünlerimiz, ülkemiz topraklarına uygun; asidik ve alkali karakterli toprak yapısının düzeltilmesini hedefleyerek üretilmektedir. Humik asit ve kükürt sayesinde toprakta çoraklık ve tuzluluk yapmaz. Aksine toprağı ıslah edip, organik madde miktarını yükseltir, çoraklaşmanın önünü keser ve topraklarımızın kullanılabilir ömrünü uzatır. Ana elementler olan azot, fosfor, potasyum ve kükürtün yanında, humik asit, serbest kalsiyum, çinko, demir ve magnezyum gibi elementler içermektedir. Humik/fülvik asit ve içeriği sayesinde toprakta kaymak tabaka oluşumunu engelleyip, bitki kök ile yumrulara rahat çalışma ortamı sağlamaktadır.

SELEDA gübre üretim fikrinin ortaya çıkışı, ülke topraklarımızın organik maddece yoksul olan topraklarının iyileştirilmesi ve çiftçinin birim alandan yüksek verim alma isteğidir. Bu sebeple yeni, modern ve yüksek kapasiteli tesislerimizde; çiftçiler için uygulaması kolay, toprağa can, bitkiye sağlık katacak ve üretim kalitesini arttıracak gübreler üretmekteyiz.

Fermantasyon Sonucu Elde Edilen Organik Gübrenin Özellikleri:

 

SELEDA Organik Gübre; bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, sadece bitkisel ve hayvansal atıkların fermantasyonu ile elde edilmiştir. Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na ve Avrupa Genel Tarım Yönetmeliği’ne uygun son teknoloji tesisimizde tüm hijyen şartlarına uygun olarak üretilmiş olup yapılan analizlerle kalitesi belgelendirilmiştir.

SELEDA Organik Gübrenin Faydaları

 • Toprak zerreciklerini bir arada tutan küme yapıyı (agrega) geliştirir, su tutma kapasitesini arttırır.
 • Toprakta %1 organik madde varken, ilk 30 cm derinlikte 15ton/da su tutulur, %2 organik maddede tutulan su miktarı 30 ton/da’dır. Bitkinin ve toprağın susuzluğa karşı direnci artar.
 • Bitki suya daha az gereksinim duyar, böylece sulama suyundan tasarruf sağlanır.
 • Toprak tavını muhafaza eder.
 • Toprağın sıkışmasını, pulluk tabanı oluşmasını önler. Toprak kolay işlenir, böylece toprak işleme maliyetini düşürür.
 • Kaymak tabakası oluşmasını önler, çapa işçiliği azalır.
 • Toprağın havalanmasını ve drenajını arttırır.
 • Bitki kökleri daha iyi gelişir ve daha derine ulaşır.
 • Kumlu ve killi toprakların yapısını iyileştirir.
 • Sıcaklık değişimlerini tamponlar.
 • Toprağın tozumasını önler, bu sayede topraktaki allerjen maddeler havaya karışarak kirletmez.
 • Tohum çimlenme oranını arttırır. Saçak köklerin çoğalmasını ve güçlenmesini artırır.
 • Toprağın rengini koyulaştırarak toprağın daha fazla güneş ışığı emmesi sağlar.
 • Bitkinin büyüme hızını arttırır. Böylelikle bitkinin erken ürün vermesini sağlar.
 • Biyolojik parçalanmayı arttırır. Kısmi faydalı mikrobiyal yoğunluğu arttırır.
 • Üretilen ürünün kalite ve miktarı artar.
 •  Organik madde katyon değişim kapasitesini arttırır.
 • Toprak pH’ını düzenler.
 • Toprakta alınamayan formda bulunan bağlı besinleri çözerek alınmasını sağlar.
 • Tarım ilaçlarının toprakta çabuk bozunmasını sağlar, fitotoksite riskini azaltır.
 • İçeriğindeki organik asitlerle çevre kirliliği yaratan ağır metalleri tamponlar, yeraltı sularına karışıp kirletmelerine engel olur.
 • Toprağın tuzlanmasını önler,
 • Aşırı kimyasal gübre ile tuzlanmış, çoraklaşmış toprakların iyileştirilmesini sağlar.
 • Toprak için gerekli mineralleri bünyesinde bulundurmasıyla toprağı verimli hale getirir.
 • Toprağa verilen azot miktarını bitkiye dengeli bir biçimde dağıtır.
 • Toprakta bulunan ve bitki gelişimi için gerekli olan demiri bitkinin alabileceği şekle dönüştürür.
 • Bitkide hücre bölünmesini arttırarak bitkinin büyüme hızını arttırır.
 • Bitkinin bağışıklık sistemini zararlılara ve patojenlere karşı kuvvetlendirir.
 • Topraktaki toksitleri azaltır. Bitki büyümesi ile beraber topraktaki organik karbon içeriğini artırır.
 • Topraktaki koşulları iyileştirir ve pH dengesini düzenler.
 • Toprağın en değerli bölümü olan üst yüzeyini bir arada tutarak rüzgar ve suyun oluşturduğu erozyonu (toprak kaybını) önler.
 • Kimyasal gübre ihtiyacını azaltır.

SELEDA Organomineral Gübrelerin Özellikleri:

 

SELEDA Organomineral gübre, fermantasyon sonucu elde edilen ve tamamen Avrupa standartlarına uygun hijyenizasyon sisteminde sterilize edilen saf organik gübrenin, bitki besin maddeleri ile harmanlanarak üretildiği hibrit bir gübre çeşididir. Organik maddelerin toprak iyileştirici özelliği ile mineral maddelerin avantajlarının bir gübrede toplanmasıyla elde edilir. SELEDA organomineral gübreleri, organiklerin formundaki kaynaklı kullanım ve atım dezavantajlarını ortadan kaldırır.

Organomineral gübreler, toprak düzenleyici vasıfı güçlü olan organik kaynaklı kompost ile üretilmektedir. Azot, fosfor, potasyum ve diğer mikro elementleri bitkilerin alabileceği formlarda tutması ve ihtiyaç oldukça yavaş bir biçimde bitkiye vermesi, diğer kimyasal gübrelere göre en ayırt edici özelliğidir.

Ürettiğimiz SELEDA organomineral gübreler, kimyasal gübreler gibi granül formda olup düşük nemli yapısıyla çiftçinin hayatını kolaylaştırmakta ve tarla uygulamasında avantaj sağlamaktadır.

SELEDA Organomineral Gübrelerin Faydaları:

 • SELEDA Organomineral gübre, içeriğinde bulunan organik maddeler ve zengin bitki besin maddeleriyle kalıcı toprak iyileştirmesi yapmakta, köklerin gelişimini arttırmaktadır. Kimyasal gübreler ise bitkilere gereken besin öğelerini optimum olarak sağlamaktadır.
 • SELEDA Organomineral gübre, içeriğindeki azot, fosfor, potasyum ve organik madde ile her çeşit bitki ve toprak tipine uygulanabilir.
 • Fermantasyon sonucu elde edilmiş olup tamamen steril şartlarda üretildiği için, Nematod gibi toprak altı zararlılarını içermez, zararlı mantar ve bakteriler, yabancı ot tohumları içermez.
 • Azot, fosfor, potasyum ve iz elementleri ile zenginleştirilmiş içeriği sayesinde bitkilerin besin ihtiyacını karşılar. Içeriğindeki kükürt ile birlikte yüksek pH’ın etkilerini azaltmaya destek verir.
 • En önemli iz elementlerinden biri olan çinko eksikliğini giderir.
 • Düzgün ve kuru granül yapısı ile çiftçilerin mevcut gübreleme ekipmanlarına uygundur.
 • Bitkinin ihtiyaç duyduğu makro(NPK) ve mikro besinlerle birlikte toprağın ihtiyaç duyduğu organik maddenin tek seferde verilmesini sağlar.
 • Ürün verimini ve kalitesini arttırır.
 • Toprağın organik madde ve özellikle humik asit ihtiyacını karşılar.
 • Toprağa uygulanan besin maddelerinin yıkanmasını ve toprağa bağlanmasını engeller.
 • Topraktaki tuzun neden olduğu olumsuz etkileri azaltır.
 • Köklerin iyi havalanmasını sağlar ve toprağın su tutma kapasitesini artırır.
 • Bitkinin kuraklığa ve donmalara karşı dayanıklılığını artırır.
 • Tohumun çimlenmesini hızlandırır.
 • Aşırı kimyasal gübre kullanımından kaynaklanan yer altı suları kirliliğine neden olmaz.
 • Hastalık ve zararlılara karşı direnç kazandırır.
 • Bitkide sağlıklı kök ve güçlü gövde gelişimini sağlar.
 • SELEDA Organomineral gübreler ekim, dikimle ve üstten uygulama imkanı sağlar.
 • SELEDA Organomineral gübrelerin temel taşı SELEDA Organik gübreler olduğunda, organik gübrelerin içerdiği tüm faydaları da sağlamaktadır.

SELEDA Organik ve Organomineral Gübrelerin Çiftçilere Faydaları:

 • Toprağın kolay işlenmesi; mazot giderlerini azaltır. Tarımsal aletlerin ömrünü uzatır, yıpranmasını azaltır.
 • Yeni alet ve ekipman alımı önlenir.
 •  İşçilik ve zamandan tasarruf sağlanır.
 • Toprağın işlemesi kolaylaşacağından her iki yılda bir değiştirilen traktör sirkülasyonu azalır, çiftçinin parası cebinde kalır.
 • Toprağın su tutma kapasitesi arttığından sulama suyu ihtiyacı azalır. Sudan, yakıttan ve işçilikten tasarruf sağlanır.
 • SELEDA markalı gübreler devamlı kullanıldığında bitkiler sağlıklı ve dirençli olacak, zirai mücadele ihtiyacını azalacak, işçilikten, vakitten ve nakitten tasarruf sağlanacaktır.
 • Çapalama ve ara sürüm işçiliği kolay yapıldığından, işçilik maliyeti ve zamandan kazanılır.
 • Bitki besin maddelerine duyulan ihtiyaç azalır. Girdi maliyeti azalır.
 • Verim ve kalitede artış sağlanır, çiftçilerinin kazancı artar.