×
0553 038 01 63
Mısır

Gübreleme TeknikleriSeleda.com.tr / Mısır
201808011639484623

Mısır, buğday ve çeltikten sonra ekim alanı bakımından en çok tarımı yapılan bitkidir. Bu bitki bitkisel kaynaklı proteinlerin yeterli ve ekonomik üretimi için büyük önem taşımaktadır. Mısırın dünya üzerindeki toplam tahıl üretimi içinde ki payı % 38.1‘dir (FAO,2014).

Mısır gübrelemesi nasıl olmalı?

Öncelikle mısırın topraktan ihtiyaç duyduğu besinlere bakalım. Mısırın toprak yüzeyindeki vejatatif aksamı uzun ve büyük olmasından dolayı besin maddelerine talebi diğer bitkilere kıyasla daha fazladir. Ekim esnasından itibaren toprakta yeterli miktarda bulunmayan besin maddelerini toprağımızın yapısına uygun gübre kullanımı ile mısıra yeterli ve yararlı besin maddelerini sağlamalıyız. Gübrelemedeki en önemli unsurlardan biri ise gübreleme öncesinde mutlaka toprak analizi yaptırmalıyız.
Dekar başına 1 ton verim için mısırın topraktan ihtiyaç duyduğu besin maddelerinin miktarı aşağıdaki gibidir:

NPKS
12 kg63 kg45 kg14 kg

Seleda Gübreleme önerisi:
Mısır, derin profilli, organik maddece zengin, su tutma kapasitesi yüksek, havalanması olan topraklarda daha iyi yetişir. Ülkemiz topraklarını mısıra daha elverişli hale getirebilmek için organik ve organomineral gübre kullanımı kaçınılmazdır. Seleda, mısır üreticilerine, tercihlerine göre 2 farklı paket sunmaktadır. Granülden vazgeçmem diyenlere klasik bereket önerisi ve granül kullanımını azaltıp sıvı gübre ile desteklemek isteyen üreticiye hem bereketli hem hesaplı öneri.

Gübreleme Programları:

1. Klasik Bereket Önerisi

Ürünlerimizkg/dekar
Seleda Bio Kompoze 12.12.12 + Zn +20(OM)+15(HF)Tohum ekimi ile birlikte 70kg
Seleda URE Mag 24.0.0+Mg+Fe+20(OM)+10(HF)İlk sudan önce 30kg
Seleda URE Mag 24.0.0+Mg+Fe+20(OM)+10(HF)İlk sudan önce 25kg

2. Süper Ekonomik Öneri

Ürünlerimizkg/cc
Seleda Bio Kompoze 12.12.12 + Zn +20(OM)+15(HF)Tohum ekimi ile birlikte 70kg
Seleda URE Mag 24.0.0+Mg+Fe+20(OM)+10(HF)İlk sudan önce 25kg
Seleda Aminosel 4.2.4+32(OM)+6(a.a)ilk suyla birlikte 500cc
Seleda URE Mag 24.0.0+Mg+Fe+20(OM)+10(HF) İkinci sudan önce 25kg

Verim Hedefiniz Nedir?

Bitkinizin İhtiyacı

N : {{sale_totalN}}
P : {{sale_totalP}}
K : {{sale_totalK}}
S : {{sale_totalS}}

Eğer mısır, büyüme sürecinde topraktan yeterli besin alamazsa, bunun sinyallerini yukarıdaki şekillerde verir.

mısır-2

Eğer mısır, büyüme sürecinde topraktan yeterli besin alamazsa, bunun sinyallerini yukarıdaki şekillerde verir.

mısır-3

Eğer mısır, büyüme sürecinde topraktan yeterli besin alamazsa, bunun sinyallerini yukarıdaki şekillerde verir.

Topraklarımızdaki organik madde eksikliği ise, bitki besin maddesi eksikliklerinin en tehlikelisi ve verimi en çok etkileyenidir. Organik maddesi eksik olan toprak, yaşamın bittiği bir dünyaya benzer. Bu toprak yapısında ekilen bitkiler, gerekli besin maddelerini alamaz ve her seferinde daha çok gübre atılmasına ihtiyaç duyar. Seleda’nın organik madde miktarı yüksek olan ürünleri ise uygulandığı her üründe, toprağın ve bitkinin yeniden canlanmasını sağladığı için kısa zamanda çok ciddi sonuçlar göstermektedir. Mısırda sadece Seleda’nın Avrupa Birliği Organik sertifikasına sahip, yerli ve milli ürünü Seleda Biogas kullanarak elde edilen farkı denemelerimizde görebilirsiniz.

Çalışma Detayları

Yer: Tekirdağ
Üretici: Cemal Binici
Seleda Ürünümüz: BioGas
Ekilen Ürün: Mısır
Deneme Alanı: 10 da
1. Uygulama: Yapraktan
Uygulama tarihi: 13.07.2018

13.07.2018 tarihinde Malkara’da bulunan mısır tarlasının, 10 dönümünde Seleda BioGas ile yapraktan deneme uygulaması yapılmıştır. Uygulama yapılan alanda, 4990 kg dönüme silajlık mısır verim alınmıştır. Uygulama yapılmayan alanda 20-20-0 taban gübre ve 30 kg üre damlama kullanılmıştır. Uygulama yapılmayan 7 dönümlük alanda 4350 kg verim alınmıştır.

örnek 2
deneme-3

MISIRIN GENEL ISTEKLERI
Mısır buğdaygiller familyasına ait tek yıllık sıcak iklim bitkisidir. Mısır yetiştirme sınırlarını belirleyen en önemli etmenler sıcaklık ve yetiştirme dönemidir. mısır Sıcak iklim bitkisi olmasına karşın aşırı sıcaklık istemez. Normal koşullarda 10 – 11 °c civarında çimlenmeye başlar, toprak sıcaklığı 15°c ‘ ye ulaştığında ise çimlenme hızı artar. İyi bir gelişme için nemin yeterli (nispi nem %60) ve toprak içerisinde uygun bir şekilde dağilmış olması gerekmektedir.
Çeşitli toprak türlerinde yetiştirilmesine karşın iyi havalanan, drenajı sağlanmış, tınlı, organik madde bakımından zengin topraklarda yetiştirilmesi avantaj sağlamaktadır. Toprak asitliğine duyarlı olduğu için önerilen toprak ph’ sı 6.0 – 7.2 arasında değişir.
Çeşide, iklime ve toprak koşullarına bağlı olarak değişmekle birlikte gelişme süresi mısır bitkisine erkenci çeşitler dışında 110 günün üzerindedir.
Toprak hazırlığı
Mısır tarımında toprak işleme uygulamaları ilk sürüm ve ikileme işlemleri olarak sıralanabilir. İlk sürüm, çim yatağını parçalamak, anızı toprağa karıştırmak, yabancı otları yok etmek ve pulluk tabanını kırmak için yapılır.
Ekim
Ülkemizde alçak bölgelerde en uygun ekim zamanı nisan ayı başlarıdır. Orta ve Doğu Anadolu gibi yüksek bölgelerde mayıs ayı başında yapılan ekim genellikle iyi sonuç verdiği için tavsiye edilir. Mısır genellikle 2 ile 7,5 cm derinliğe ekilir. Rutubetin ve sıcaklığın yeterli olduğu topraklarda ve uygun ekim zamanında, ideal ekim derinliği 5 cm’dir. En uygun ekim yöntemi ekim makinaları ile sıraya yapılan ekim olarak gösterilir.
Sulama
Toprak isteği bakımından derin yapılı, tın, mili tın ve killi tın topraklarda iyi bir kök gelişmesi göstererek bir dekarlık alanda (1000 m2) yüksek dane verimi (1400-1800 kg) almak mümkündür.